קורסים

קורסים שהוכנו עבור לשכת רואי החשבון בישראל
(לחיצה על כל אחד מהקורסים יוביל לתוכנית הקורס המלאה)

מחזור 1 שהסתיים בהצלחה לקורס מ"עצמאי מתחיל למשרד פעיל"​